We’re hiring: Project manager

Vi ser etter deg som kan: Lede prosjektteam i de ulike fasene av et prosjekt, med totalansvar mot kundene våre.Utarbeide tilbud, kostnadskalkyler og prosjektplaner.Følge opp prosjekter mht. kostnads-, ressurs- og tidsforbruk.Kommunisere godt og ha god kontakt med...

We’re hiring: Mechanical Engineer

Vi ser etter deg som kan: Utvikle idéer til nye teknikk- og maskinkonsepter.Utføre eksperimentell testing i forbindelse med nye konsepter.Utføre 3D konstruksjon av tekniske enheter, maskiner og produksjonslinjer.Bruke ulike beregningsprogrammer til analyse av...

Fimtech releases new webpage

As a part of a launching a brand-new website for our brand Push & Dose, we also decided to freshen up our own presence here on the web. The result is what you see on these pages you now are visiting!Hope you like them! And we promise to keep them updated with what...

Visit by the Mayor

It was a great honor to receive the Mayor of Tønsberg Kommune, Ms. Anne Rygh Pedersen, who visited our facilities the 13.January 2021, in the occation of a Covid-19 sponsorship granted to Fimtech. Dag Gundersen had the honor to present our latest invention Push &...

Push & Dose wins ScanStar 2019 award

Fimtech proudly announces that our Push & Dose has won the ScanStar 2019 award. The Push & Dose pouch allows for seasoning products to be easily dispensed via the built-in membrane with holes. Squeeze the bag at the top and the membrane opens. This...